ISKANJE

Bolezni

BOLEZNI STROČNIC

Najpogostejše bolezni,ki se pojavljajo na stročnicah so:

Fižolov ožig (Collethotrichum lindemuthianum)

Znaki bolezni: gliva napada vse nadzemne dele fižola. Prvi znaki se pojavijo že na kličnih listih, v obliki majhnih, temno rjavih do črnih peg. Z dežnimi kapljami ali vetrom se konidiji, ki se hitro začnejo tvoriti v ležiščih trosov (acervuli), prenašajo na stebelca, liste in stroke. Na stebelcih in listnih pecljih nastanejo drobne, podolgovato oblikovane, rjave pegice, iz katerih se kasneje oblikujejo vdrte pege. Te so lahko na starejših steblih tudi do 7mm dolge. Bolezenski znaki se pojavijo tudi na listih, bolj pogosto na spodnji strani, in na listnih žilah. Pege so sprva rdečkaste, kasneje postanejo temno rjave do črne. Najbolj značilni so bolezenski znaki na strokih. V vlažnem vremenu nastanejo rjave pege z rdečkastim, rahlo dvignjenim robom, v sredini se razvijejo vdrte razjede (od tod tudi ime vdrta fižolova pegavost). Tu se tudi v največjih množinah tvorijo konidiji, kar lahko opazimo kot svetel poprh. Pege so lahko okroglaste ali nepravilnih oblik in izgledajo, kot bi bile vžgane v tkivo. Bolezni zato pravimo tudi fižolov ožig.

Pogoji za okužbo: močne okužbe se  pojavijo v mokrem letu. Pogoste padavine in vetrovno vreme so ugodni pogoji za širjenje bolezni. Tvorba konidijev je največja med 13 in 260 C, z optimumom pri 17o C in pri relativni vlažnosti nad 92 %.

Zatiranje: za zatiranje fižolovega ožiga učinkujejo sredstva na bazi azoksistrobina. Pomembni so preventivni agrotehnični ukrepi: širok kolobar, zažiganje okuženih rastlin, setev odpornejših sort.


Fižolov ožig Fižolov ožig 2

Fižolova rja (Uromyces appendiculatus)

Znaki bolezni: gliva okužuje liste in stroke. Na mladih rastlinicah se pred cvetenjem pojavijo belkaste pege. Kmalu nato se pojavijo na okuženem tkivu rjavi prašnati kupčki. Proti koncu rastne dobe se oblikujejo črni prašnati kupčki. Močno okuženo listje rumeni, odmira in se suši.

Zatiranje: za zatiranje fižolovega ožiga učinkujejo sredstva na bazi azoksistrobina.

Bakterioze (Pseudomonas syringae pv. Phaseolica, Xanthomonas campestris, pv. Phaseoli X. campestris pv. phaseoli (spada med karantenske škodljive organizme)

Znaki bolezni: na zgornji strani listja svetlozelene nekrotične pege, na strokih, okrogle maščobne pege, ki prodrejo v strok, zrna so mastno, rjavo pegasta.
Zatiranje: s sredstvi na osnovi bakrovega hidroksida.

Grahova pepelovka (Erysiphe pisi var.pisi)

Znaki bolezni: na površini vseh zelenih delov značilna pepelasta prevleka.

Zatiranje: grahovo pepelovko  najbolje zatiranmo z žveplenimi pripravki. Preventivno lahko uporabimo naravno sredstvo za krepitev rastlin Izvleček njivske preslice, ki tudi vsebuje žveplo.

Grahova pepelovka Grahova pepelovka 2 Grahova pepelovka 3CvetalCvetal BIO

RastinZeotech
Kje smo

Podjetje

Agroruše d.o.o. 
Tovarniška cesta 27 
2342 Ruše
SI-Slovenija

Kontakt

T: +386 (0)2 66 90 710
F: +386 (0)2 66 90 766
E: agroruse@agroruse.si 
W: www.agroruse.si

Povezave

Spisek novic            
Aktualne teme
www.cvetal.si
www.cvetal.si                           
Spletna trgovina