ISKANJE

Gnojenje sadnjega drevja

Gnojenje s fosforjem in kalijem: v primeru, da rezultati analize tal dosežejo pretirano preskrbljenost tal (razred D), opustimo gnojenje z elementom, ki je v presežku. Če je založenost tal slabša od razreda dobre preskrbljenosti tal (razred C), sme pridelovalec za založno gnojenje (do starosti nasada treh let) porabiti največ 250 kg/ha P2O5 in 300 kg/ha K2O na leto (tehnološka navodila za integrirano pridelavo sadja).

Preglednica 1: Razred založenosti C glede na tip tal

Razred založenosti
C (mg/100 g tal)

LAHKA
TLA
SREDNJE TEŽKA
TLA
TEŽKA
TLA
K2O - Kalij16 - 2520-3023-33
P2O5 - Fosfor12 - 25

Gnojenje s fosforjem in kalijem opravimo s fosforjevimi in kalijevimi gnojili. Na trgu je veliko vrst gnojil z visoko vsebnostjo omenjenih elementov. Ker sta fosfor in kalij v tleh slabše mobilna, potrebujeta dlje časa za vstop v rastlino. Zato je priporočljivo, da se polovičen odmerek fosforja in kalija aplicira že v jesenskem času, druga polovica pa v spomladanskem času. Za jesensko gnojenje uporabimo gnojila brez dušika, saj dušik v tem času neugodno vpliva na prezimitev rastline. V spomladanskem času pa imamo na izbiro različna gnojila, ki vsebujejo visoko vsebnost fosforja in kalija in tudi dušik. Takšno gnojilo je Sadjarski Gardin. V primeru, da analiza tal pokaže zelo slabo založenost s fosforjem in kalijem, drevesu pomagamo tudi z uporabo foliarnih-listnih gnojil v spomladanskem času, ko drevo proizvede dovolj listne mase. Takšno je gnojilo Foliar PK ali Nutri-phite PK, ki vsebuje fosfor v fosfitni obliki in je zato še lažje sprejemljiv rastlinam, njegov stranski učinek pa je tudi zatiranje glivičnih bolezni. Oba lahko dodajamo fitofarmacevtskim sredstvom.

Gnojenje z dušikom:

Pridelovalec potrebe po dušiku določi glede na vizualne ocene ali foliarne analize ali analize po Nmin metodi. Če se pri tem odloči za največje dovoljene letne odmerke čistega dušika (iz preglednice 2), te razdeli na 2 do 3 obroke. Ob jesenskem dognojevanju pred odpadanjem listja najkasneje do 31. oktobra ne dodajamo več kot 20 kg čistega N/ha (razen pri koščičarjih in leski, kjer se doda največ 40 kg čistega N/ha).
V obdobju od odpadanja listja do cvetenja sadnega drevja ali ozelenitve negovane ledine dodajanje mineralnih dušičnih gnojil ni priporočljivo, v integrirani pridelavi pa sploh ni dovoljeno, prav tako tudi ni dovoljeno v obdobju od konca junija do jeseni. Izjema so češnje in leska, ki jih lahko gnojimo po obiranju. Oljko gnojimo z dušikom od konca februarja do sredine junija, oreh pa od konca marca do srede junija.
Letno ni dovoljeno dodati večje količine N (kg/ha) kot je za posamezne sadne vrste prikazano v preglednici 2 (velja za integrirano pridelavo sadja).

Preglednica 2: Maksimalno dovoljene letne količine čistega N na ha po sadnih vrstah:

SadežN (kg/ha)
Breskev150
Marelica150
Češnja140
Češplja140
Oljka90
Kaki90
Jablane, Hruške60 (zlati delišes in gala 90)
Oreg120
Aktinidija150
Leska120
Kostanj120
Jagode60
Borovnice60

Zgoraj napisane so smernice za integrirano pridelavo sadja. Teh smernic se je priporočljivo držati tudi na domačem vrtu. Za gnojenje z dušikom na domačem vrtu uporabimo Sadjarski Gardin , s katerim sadju dodamo tudi fosfor in kalij, ali KAN.

Gnojenje z organskimi gnojili: v katerem koli sadovnjaku, naj bo to manjši sadovnjak ob hiši ali plantažni nasad, ne smemo pozabiti na vzdrževanje organske snovi oz. humusa v tleh. To je osnova za sprejem mineralnih gnojil, ki jih dodajamo v sadovnjak. Če v tleh ni dovolj humusa, se bodo hranila hitreje izpirala v nižje plasti tal, tla pa bodo zbita, nerodovitna in težje bodo zadrževala vlago. Organska gnojila dodajamo v jeseni (okotber) ali spomladi ob cvetenju sadnega drevja ali ozelenitvi negovane ledine. Najbolje je dodati polovični priporočen odmerek v jesenskem, drugo polovico pa v spomladanskem času. Uporabimo Agrosol, ki je tradicionalno organsko gnojilo rastlinskega izvora z močno izraženim delovanjem na razvoj koristnih drobnoživk v tleh. CvetalCvetal BIO

RastinZeotech
Kje smo

Podjetje

Agroruše d.o.o. 
Tovarniška cesta 27 
2342 Ruše
SI-Slovenija

Kontakt

T: +386 (0)2 66 90 710
F: +386 (0)2 66 90 766
E: agroruse@agroruse.si 
W: www.agroruse.si

Povezave

Spisek novic            
Aktualne teme
www.cvetal.si
www.cvetal.si                           
Spletna trgovina