ISKANJE

Zgodovina podjetja

1918 Nastanek Tovarne dušika Ruše, sočasno z izgradnjo hidroelektrarne Fala. To je bila prva tovarna na naših tleh, ki je proizvajala kalcijev karbid. Poleg karbida se je proizvajal tudi apneni dušik.

1927 Proizvodnja umetnega mešanega gnojila Nitorfoskal.

1929 Ustanovitev oddelka za strokovno svetovanje  in trženje.

1941-1945 Proizvodnja za nemško vojno industrijo.

1961-1962 Rekonstrukcija obrata mešanih gnojil. 

1968  Pričetek proizvodnje specializiranih gnojil v manjših embalažah (tekoče gnojilo za okrasne rastline)  in  nastanek blagovne znamke Cvetal, kasneje tudi specialnih trdnih gnojil v 3 in 5 kg vrečkah.

1971-1979  prodaja šote,  organskega substrata Torbon in organskega gnojila Bioter. Intenzivna obdelava jugoslovanskega tržišča. Pričetek sodelovanja s podjetji in distribucija pesticidov:  Chevron Francija in Maag Švica: Ortho-phaltan, Orthocid, Mycodifol, FFs v obliki pršilk. Pričetek sodelovanja s švicarskim koncernom Ciba-Geigy: formulacija in prodaja herbicidov za koruzo in okopavine za celotni jugoslovanski trg: Primextra, Primagram, Dual.

1976  Obrat mešanih gnojil se preuredi za proizvodnjo granuliranih kompleksnih gnojil z letno kapaciteto 125.000 ton. Z ozirom na novo tehnologijo so bili podani pogoji za razvoj kompleksnih gnojil,  ki so se uveljavila v jugoslovanskem kmetijskem prostoru. Izoblikovale so se priljubljene mešanice za posamezne kulture: vinogradniško-sadjarska gnojila, gnojilo za travnike, pašnike, gnojila za tobak, cenjena takrat v Podravini in Hercegovini , gnojilo za hmelj in mnoga druga. Ruška gnojila so bila poznana zaradi dobrega strokovnega servisa.

1980-1988 Ruška agronomija doseže svoj količinski in vrednostni višek in vstopi v sam vrh jugoslovanskih agrokemičnih podjetij. Poslovno sodelovanje s podjetji: Ciba-Geigy, Schering, Hoechst, Agrolinz, Maag, Russel Uclaf, Biopost, Rohm and Haas. 

1988 Ukinitev proizvodnje kompleksnih gnojil zaradi zastarele tehnologije, ki kakovostno in cenovno ni več mogla konkurirati sodobnim gnojilom iz Ine Kutine.

1988 Pričetek distribucije kompleksnih mineralnih gnojil od podjetja  Agrolinz iz Avstrije.

1991 Holding TDR z vsemi družbami se je znašel v težavah zaradi izgube jugoslovanskega trga. Sklad republike Slovenije za razvoj je tem podjetjem skušal pomagati in najti t.i. zdrava jedra in jih privatizirati oz. prodati. Takšno usodo je doživela družba Kemija d.o.o., kasneje imenovana Agrokemija d.o.o.

1993 Sklad RS je prodal podjetje Agrokemija d.o.o.  štirim vodilnim delavcem, 24 % podjetja Sklad zadrži v svoji lasti. Podjetje se preimenuje v Agroruše d.o.o.

2002 Podjetje preide v last enega, sedanjega  lastnika.CvetalCvetal BIO

RastinZeotech
Kje smo

Podjetje

Agroruše d.o.o. 
Tovarniška cesta 27 
2342 Ruše
SI-Slovenija

Kontakt

T: +386 (0)2 66 90 710
F: +386 (0)2 66 90 766
E: agroruse@agroruse.si 
W: www.agroruse.si

Povezave

Spisek novic            
Aktualne teme
www.cvetal.si
www.cvetal.si                           
Spletna trgovina