ISKANJE

Gnojenje koruze

GNOJENJE KORUZE

Osnovno gnojenje koruze: osnovno gnojenje je dobro opraviti z organskimi gnojili (30 t/ha hlevskega gnoja ali 30-40 m3 gnojevke/ha), ki jih zaorjemo (gnojevko polivamo rajši spomladi po brazdah in jo takoj zabranamo) in mineralnimi gnojili, ki jih zaorjemo ali zabranamo pred setvijo. Če nimamo na razpolago hlevskega gnoja ali gnojevke, uporabimo briketirana organska gnojila. Organsko gnojilo Agrosol je rastlinskega izvora, ne vsebuje semen plevelov ali povzročiteljev okužb, vsebuje pa visok delež organske snovi in oživi talno floro in favno. Deluje počasi in dolgotrajno. Cenejša, nekoliko hitreje delujoča različica organskega gnojila živalskega izvora pa je Organo.

Manjše količine NPK (150-200 kg/ha) NPK 15:15:15 ali NPK 11:11:16 lahko dodamo s pomočjo dozatorjev na sejalnicah ob sami setvi (gnojilo ne sme padati direktno na seme). Koruza celi rastni dobi potrebuje 200 kg/ha dušika, 110-140 kg/ha fosforja in 160-240 kg/ha kalija. Količina dodanih mineralnih gnojil je odvisna od založenosti tal (analiza zemlje, gnojilni načrt) in količine organskih gnojil. Če ne dodamo organskih gnojil pred setvijo, ustrezno povečamo odmerke mineralnih gnojil. Primer: za pridelek cca. 10t zrnja ali 45t silaže na hektar, pognojimo s 30 t/ha gnojevke in 300kg/ha NPK 7:20:30, ter kasneje dognojimo še s 120 kg dušika na ha (KAN ali Urea). Če ne gnojimo z gnojevko ali hlevskim gnojem, pa je potrebno poleg zaoravanja žetvenih ostankov zabranati vsaj 600 kg NPK 7:20:30 in 180 kg dušika na ha v dveh obrokih (KAN in Urea).

Dognojevanje koruze: opravimo vsaj enkrat, bolje dvakrat. Koruza večino dušika za rast rabi šele pozneje pred in po metličenju. Spomladi do 7 lista rabi za rast malo dušika. Ob uporabi organskih gnojil in uporabi NPK gnojil ob setvi dognojujemo lahko le enkrat, ko je koruza velika 50 cm z 250 - 300 kg/ha UREE ali z drugim gnojilom s počasi sproščujočim dušikom.

V primeru, da so tla zelo revna s fosforjem in kalijem, uporabimo kot dopolnilo k talnemu gnojenju tudi listno gnojilo Foliar PK PRO ali profesionalno gnojilo Nutri-phite PK, ki ima fosfor v fosfitni obliki in je zato veliko bolje sprejemljiv rastlinam. Foliarno dognojevanje je lahko dodatek k talnemu gnojenju takrat, ko so tla zelo revna s fosforjem in kalijem in sta na ta način elementa takoj na razpolago rastlinam. Lahko pa je foliarno dognojevanje s fosforjem in kalijem edino gnojenje s tema dvema elementoma (brez talnega gnojenja) v primeru, da so tla dobro založena s fosforjem in kalijem in ni potrebe, da bi ju v tla vnašali preko tal, ampak s foliarnim gnojenjem vzdržujemo normalno raven fosforja in kalija za zdravo rast. Foliarno gnojenje lahko tudi v celotni nadomesti talno dognojevanje v primeru, da so tla razmeroma dobro založena z vsemi elementi (N, P, K). Tako lahko s foliarnim gnojilom Foliar za koruzo ali Foliar NPK PRO napravimo dognojevanje brez talnega gnojenja, ampak samo v primeru, ko imamo tla dobro založena s hranili in tako s foliarnim gnojenjem vzdržujemo optimalno količino sprejemljivih hranil za rastline. Po drugi strani pa je lahko foliarno gnojenje z gnojloma Foliar za koruzo in Foliar NPK PRO dodatek k talnemu gnojenju v primeru, ko imamo tla zelo revna s hranili in bi s foliarnim gnojilom želeli doseči hitrejši učinek gnojenja ali pa zaradi suše talna gnojila ne delujejo.

Pri integrirani pridelavi poljščin je dovoljeno pri enkratnem gnojenju dodati največ 80 kg/ha čistega N, npr. 170kg/ha Uree naenkrat. Če pa smo pred setvijo gnojili z mineralnimi gnojili z manjšo vsebnostjo dušika, dognojujemo 2 x; prvič, ko je koruza velika 25-35 cm in drugič, ko ima 50-60 cm; vsakič damo 200 - 300 kg/ha KAN-a ali 150 – 170 kg/ha UREE. Če nismo gnojili z organskimi gnojili, je bolje za drugo dognojevanje uporabiti Ureo, ki deluje počasneje in ima zato koruza dušik na voljo dalj časa. Dognojujemo v vrste, gnojilo se mnogo bolje izkoristi, če ga z medvrstnimi okopalniki plitvo zadelamo v tla. S takšnim plitvim okopavanjem zmanjšamo tudi zapleveljenost in preprečimo preveliko izhlapevanje.CvetalCvetal BIO

RastinZeotech
Kje smo

Podjetje

Agroruše d.o.o. 
Tovarniška cesta 27 
2342 Ruše
SI-Slovenija

Kontakt

T: +386 (0)2 66 90 710
F: +386 (0)2 66 90 766
E: agroruse@agroruse.si 
W: www.agroruse.si

Povezave

Spisek novic            
Aktualne teme
www.cvetal.si
www.cvetal.si                           
Spletna trgovina