ISKANJE

FungicidiVINOGRADNIŠKI KOMPLET ZA PRVO SPOMLADANSKO ŠKROPLJENJE NOVO!


CELOVITA REŠITEV ZA VARSTVO VINSKE TRTE
 
Nordox 150 g+Thiovit Jet 300 g+Vertimec PRO 100 ml
Vinogradniški komplet ZA PRVO SPOMLADANSKO ŠKROPLJENJE je namenjen celovitemu varstvu vinske trte pred boleznimi (črna pegavost, peronospora, oidij) in škodljivci (pršica trsne kodravosti, trsna pršica, navadna pršica, rdeča sadna pršica, rumena pršica, križasti grozdni sukač, pasasti grozdni sukač).

Čas in način uporabe:
Vinogradniški komplet za prvo spomladansko škropljenje je namenjen varstvu vinske trte v začetnih razvojnih fazah rasti (od odpiranja brstov do dolžine mladic 8-12 cm) vinske trte; praviloma se uporablja v aprilu ali maju.  


ZA 100 L VODE; 300-500 TRSOV


ORTHOCIDE 80 WG 

Preventivni kontaktni fungicid za zatiranje jablanovega in hruševega škrlupa. 
Aktivna snov: kaptan 800 g/kg. 
Formulacija: močljiva zrnca (WG). 
Pakiranje: 15 g (za 10 l vode), 150 g, 1 kg, 5 kg.


PERGADO - F 

Fungicid s preventivnim delovanjem za zatiranje peronospore vinske trte. 
Izredno stabilen v najtežjih vremenskih razmerah. 
Aktivna snov: folpet 40%, mandipropamid 5%. 
Formulacija: močljiva zrnca (WG). 
Pakiranje: 200 g (za 100 l vode).

RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE 

Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem za zatiranje peronospore pri vinski. 
Aktivna snov: folpet 40%, metalaksim – M 4,85%. 
Formulacija: močljiva zrnca (WG). 
Pakiranje: 20 g (za 10 l vode); 200 g.

SWITCH 62,5 WG 

Sistemični fungicid za zatiranje cvetne monilije na ameriških borovnicah, bele gnilobe, solatne bele gnilobe in sive plesni na jagodičevju, vrtninah, okrasnih rastlinah, vinski trti, tratah ter snežne plesni in snežnega ožiga na športnih tratah in okrasnih zelenicah. 
Aktivna snov: ciprodinil 37,5%, fludioksonil 25%. 
Formulacija: močljiva zrnca (WG). 
Pakiranje: 16 g.

ORTIVA

Ortiva je sistemični fungicid širokega spektra s preventivnim in kurativnim delovanjem. Aktivna snov
azoksistrobin sodi v skupino strobilurinov, ki deluje na respiratorni sistem gliv. Spada v skupino t. i. strobilurinov.
Uporablja se kot sistemični fungicid širokega spektra s preventivnim in kurativnim delovanjem. Aktivna snov
azoksistrobin deluje tako sistemično kot translaminarno. Delovanje sredstva je v prvi vrsti preventivno, zato ga je
priporočljivo uporabiti pred začetkom okužbe.
Aktivna snov: azoksistrobin.
Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)
Pakiranje: 10 ml.THIOVIT JET 

Kontaktni fungicid za zatiranje škrlupa in pepelovk na breskvah jablanah, hmelju, hrastu, kosmulji, jagodah, kumarah, ječmenu, pšenici ter oidija, navadne pršice, pršice trsne kodravosti in trsne pršice na vinski trti. 
Aktivna snov: žveplo 80%. 
Formulacija: močljiva zrnca (WG). 
Pakiranje: 30 g (za 10 l vode), 1 KG. 

TOPAS 100 EC 

Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem za zatiranje oidija na vinski trti, pepelovk na jablanah, breskvah in bučnicah, rje na okrasnih rastlinah ter navadne sadne gnilobe. 
Aktivna snov: penkonazol 10%. 
Formulacija: koncentrat za emulzijo (EC). 
Pakiranje: 5 ml (za 10 l vode).

UNIVERSALIS 

Sistemični fungicid s preventivnim, kurativnim ter rezidualnim delovanjem, za zatiranje črne pegavosti, peronospore, oidija ter rdečega listnega ožiga pri vinski trti. 
Aktivna snov: azoksistrobin 9,35%, folpet 50%. 
Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC). 
Pakiranje: 250 ml (za 100 l vode).

VINOGRADNIŠKI KOMPLET I (maj, junij) 

Je namenjen za varstvo vinske trte pred peronosporo in oidijem. 
Pakiranje: 
200 g Ridomil Gold Combi Pepite 
+25 ml Topas 100 EC. 
Za 100 l vode (300-500 trsov)!

VINOGRADNIŠKI KOMPLET II (junij, julij) 

Je namenjen za varstvo vinske trte pred peronosporo, oidijem, pršico trsne kodravosti in trsno pršico. 
Pakiranje: 
200 g Pergado 
+25 ml Topas 100 EC. 
Za 100 l vode (300-500 trsov)!

VINOGRADNIŠKI KOMPLET III (julij, avgust) 

Je namenjen za varstvo vinske trte pred peronosporo, oidijem, pršico trsne kodravosti,trsno pršico, črno pegavostjo in rdečim listnim ožigom. 
Pakiranje: 
250 ml Universalis 
+300 g Thiovit Jet. 
Za 100 l vode (300-500 trsov)!

VINOGRADNIŠKI KOMPLET IV (avgust) 

Je namenjen za varstvo vinske trte pred peronosporo, oidijem, sivo plesnijo ali botritisom, rdečim ožigom, črne pegavosti. 
Pakiranje: 
40 g Switch 62,5 WG 
+150 g Nordox 75 WG 
+300 g Thiovit Jet. 
Za 100 l vode (300-500 trsov)!CvetalCvetal BIO

RastinZeotech
Kje smo

Podjetje

Agroruše d.o.o. 
Tovarniška cesta 27 
2342 Ruše
SI-Slovenija

Kontakt

T: +386 (0)2 66 90 710
F: +386 (0)2 66 90 766
E: agroruse@agroruse.si 
W: www.agroruse.si

Povezave

Spisek novic            
Aktualne teme
www.cvetal.si
www.cvetal.si                           
Spletna trgovina